Zespół pałacowo – parkowy w Kozłówce

Kozłówka to jedna z najbardziej znanych wsi w Polsce. Tutejszy zespół pałacowy zaliczany jest do najpiękniejszych w Polsce, zaś znajdujące się w jego wnętrzach Muzeum Zamoyskich – za jedną z ciekawszych placówek muzealnych. Pałac w Kozłówce reprezentuje styl późnego baroku. Na przełomie XIX i XX wieku rezydencja ta została jednak przebudowana, jednak utrzymano cechy typowe dla barokowej (a raczej neobarokowej architektury).

Przebudowa ta była dziełem Konstantego Zamoyskiego. Ciekawie prezentują się wnętrza pałacowe z ciekawym wyposażeniem pochodzącym z czasów przebudowy. Jednym z ciekawszych wnętrz jest gabinet hrabiego Konstantego oraz Czerwony Salon, będący jednocześnie największym ze wszystkich pałacowych wnętrz. Zdobią go liczne portrety oraz obrazy o tematyce historycznej. Innym ciekawym wnętrzem jest pałacowa biblioteka, którą urządzono na wzór angielski. Zwiedzającym pałac udostępniana jest również kaplica pałacowa, w której wnętrzu można zobaczyć kopię nagrobka Zofii Zamoyskiej (oryginalny nagrobek znajduje się we Florencji).

Pałac otoczony jest pięknym parkiem, w którym również można zobaczyć kilka ciekawych obiektów. To m. in. budynek dawnej teatralni, w którym obecnie urządzane są czasowe wystawy. Na terenie parku spotkać się można również z Bolesławem Bierutem, którego pomnik znajduje się w pobliżu teatralni. W jednym z budynków znajdujących się zaraz przy bramie wejściowej urządzono ciekawą Galerię Sztuki Socrealizmu. To bez wątpienia największa w Polsce galeria sztuki socrealistycznej. To liczne rzeźby, grafiki oraz plakaty. Można również zwiedzić urządzoną na terenie parku powozownię.