Hotele zdecentralizowane

hotelichoNa czym polega decentralizacja struktury w nowoczesnym hotelu? Taka struktura oznacza między innymi wiele korzyści w hotelarstwie.

Chodzi tu głównie o narzucanie specjalnej motywacji kierownikom takiego hotelu. Wymagana jest od nich kompetencja rozwijania swych zdolności decyzyjnych, co rzutuje później na satysfakcjonujące wynagrodzenie i entuzjazm z osiąganych celów w pracy kierownika takiego obiektu. Nowoczesny hotel w systemie zdecentralizowanym oznacza często duże obroty, dbałość o satysfakcję gości, władając konkretnymi narzędziami.

Reasumując decentralizacja oznacza delegowanie dyspozycji na niższe szczeble hotelarstwa. Przyjęcie konkretnej struktury, w jakiej działać będzie hotel, zależy przede wszystkim od wielkości obiektu (liczby pokoi), oraz rodzaju usług i ich standardu, jakie to miejsce świadczy. Na strukturę organizacyjną hotelu wpływają takie elementy, jak: wdrażane technologie, cała infrastruktura hotelu wraz z otoczeniem, organizacja przestrzenna, cele strategiczne, czy też organizacyjna kultura hotelowego przedsiębiorstwa.